ข้อมูลนักเรียน 2556

ข้อมูลนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนมัญจาศึกษา
อำเภอมัญจาคีรี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ตารางที่ 1  จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น  เพศ  และห้องเรียน  ปีการศึกษา 2556
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 203 212 415 10
มัธยมศึกษาปีที่ 2 219 222 441 10
มัธยมศึกษาปีที่ 3 177 247 424 10
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 599 681 1280 30
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4 111 228 339 8
มัธยมศึกษาปีที่ 5 107 198 305 8
มัธยมศึกษาปีที่ 6 109 222 331 8
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 327 648 975 24
รวมทั้งสิ้น 926 1329 2255 54

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2556

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>